Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporlama Sistemi

ÇMUSEP 2020 Eylem Planı Kitapçığı’ Yayında!

Bakanlığımız 2019 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programında yer alan "Etüt Proje ve Fizibilite - Erozyon, Sel ve Heyelan Projeleri Eğitimi" 15-18 Ekim 2019 tarihleri arasında Afyonkarahisar ilinde düzenlenecektir.

PDF İNDİR

Genel Bilgi

Ülkemiz tarafından 15.10.1994 tarihinde Paris'te imzalanan Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi; 11.02.1998 tarihli ve 4340 sayılı Kanunla onaylanmış ve 16 Mayıs 1998 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme gereği Taraf ülkeler Ulusal Eylem Planlarını hazırlamakla yükümlüdür. Çölleşme ile daha etkin mücadele etmek kurumlararası koordinasyonu sağlamak, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek ve gerçekleşen faaliyetleri düzenli olarak izleyebilmek için “Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programı” hazırlanmış olup 09 Mart 2005 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlan genelge (2005/2) ile yürürlüğe girmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Çölleşme ile Mücadele Daire Başkanlığı

© Tüm Hakları ÇEM Adına Saklıdır.