Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

Genel Bilgi

Ülkemiz tarafından 15.10.1994 tarihinde Paris'te imzalanan Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi; 11.02.1998 tarihli ve 4340 sayılı Kanunla onaylanmış ve 16 Mayıs 1998 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme gereği Taraf ülkeler Ulusal Eylem Planlarını hazırlamakla yükümlüdür. Çölleşme ile daha etkin mücadele etmek kurumlararası koordinasyonu sağlamak, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek ve gerçekleşen faaliyetleri düzenli olarak izleyebilmek için “Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Programı” hazırlanmış olup 09 Mart 2005 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlan genelge (2005/2) ile yürürlüğe girmiştir. Devamı

Raporlama Sistemine Giriş

Duyurular

Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2023)” 24 Temmuz 2015 Tarihli 29424 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Eylem planının izlenmesine yönelik 2015 yılında izleme ve değerlendirme sistemi kurulmuş olup gerçekleşmeler her yıl düzenli olarak sistem aracılığıyla ilgili kurumlar tarafından raporlanmaktadır.

Çölleşme ile Mücadele Eylem Planı kapsamında ilgili kurumların 2018 yılına ait faaliyetlerini raporlamak üzere sistem açılmış olup; 01 Nisan 2019 tarihine kadar veri girişine açık kalacaktır. 

Strateji ve eylem planının uygulamasında gelinen noktayı ve 2017 yılı verilerini değerlendirmek, eylem planının uygulanmasında karşılaşılan darboğazları gidermek, veri giriş sistemini tanıtmak ve sistemin nasıl kullanılacağı hakkında bilgilendirme yapmak ve soru ve önerileri almak maksadıyla 25 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 14:00’de Tarım ve Orman Bakanlığı Beştepe Kampüsü 22. Kat Çok Amaçlı Toplantı salonunda bir toplantı gerçekleştirilecektir.

 

TOPLANTI PROGRAMI

SAAT

FAALİYET

Konuşmacı

14:00-14:15

Açılış Konuşmaları,

Tanışma

 

 

14:15-14:45

Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planı Genel Bilgi - ÇMUSEP İzleme Sistemi Tanıtımı ve Veri Giriş Eğitimi

 

Nur Aslıhan KARAMAN

ÇEM

 

14:45-15:15

2017 Çölleşme ile Mücadele İlerleme Raporu Değerlendirilmesi

 

Prof. Dr. Doğanay Tolunay

İstanbul Üniversitesi

15:15-15:30

Soru-Cevap

 

Tüm Duyurular Çölleşme Modeli Tanıtım Videosu