Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporlama Sistemi

TRÇölleşme Rapor ve İstatistikleri

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir. Lorem Ipsum, adı bilinmeyen bir matbaacının bir hurufat numune kitabı oluşturmak üzere bir yazı galerisini alarak karıştırdığı 1500'lerden beri endüstri standardı sahte metinler olarak kullanılmıştır. Beşyüz yıl boyunca varlığını sürdürmekle kalmamış, aynı zamanda pek değişmeden elektronik dizgiye de sıçramıştır. 1960'larda Lorem Ipsum pasajları da içeren Letraset yapraklarının yayınlanması ile ve yakın zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayıncılık yazılımları ile popüler olmuştur.

2016 Yılı Çölleşme Raporu ve İstatistikleri
2015 Yılı Çölleşme Raporu ve İstatistikleri
2014 Yılı Çölleşme Raporu ve İstatistikleri
2013 Yılı Çölleşme Raporu ve İstatistikleri
2012 Yılı Çölleşme Raporu ve İstatistikleri
2011 Yılı Çölleşme Raporu ve İstatistikleri

Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Çölleşme ile Mücadele Daire Başkanlığı

© Tüm Hakları ÇEM Adına Saklıdır.